Dydaktyka

Realizowane przedmioty


 

Podstawy biotechnologii (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, I semestr)  GMO

Biologia molekularna (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, V semestr)

Techniki biologii molekularnej i inżynierii genetycznej (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Nanobioinżynieria, V semestr)

Przełomowe odkrycia biologii i diagnostyki molekularnej (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, VII semestr; przedmiot do wyboru)

Cytogenetyka (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Biotechnologia, IV semestr)

Mikroskopia i cytometria (studia stacjonarne inżynierskie, kierunek Nanobioinżynieria, VI semestr)

Genomika i proteomika roślin (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, II semestr)

Inżynieria genetyczna (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, I semestr)

Transformacja i regeneracja roślin (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, II semestr)

Biotechnological methods of plant improvement (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Technologia żywności i żywienia człowieka, II semestr)

Modern methods for genome study (studia stacjonarne magisterskie, kierunek Biotechnologia, II semestr; przedmiot do wyboru)

Genetics and plant breeding (Erasmus students)

 

 

Search