Kierunki badań


 

1.      Wykorzystanie cytometrii przepływowej do:

·         określania bezwzględnej zawartości DNA w jądrach różnych gatunków roślin,

·         oceny ploidalności roślin,

·         badania cyklu komórkowego/endoreduplikacji w nasionach,

·         wykrywania endoreduplikacji DNA w różnych organach roślinnych i okresach wzrostu,

·         badania wpływu substancji antymitotycznych na stadia replikacji jądrowej w tkankach roślinnych.

2.      Badanie procesów komórkowych i subkomórkowych za pomocą mikroskopii konfokalnej z wykorzystaniem białek fluorescencyjnych i barwników fluorochromowych.

3.      Wykorzystanie markerów molekularnych w identyfikacji gatunków roślin.

4.      Badanie i poprawianie jakości nasion.

5.      Zastosowanie metod biotechnologicznych i biologii molekularnej w hodowli roślin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search