Współpraca

Współpraca


Polskie ośrodki naukowe, z którymi współpracuje Pracownia Biologii Molekularnej i Cytometrii:

- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Bydgoszczy

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

- Uniwersytet Łódzki

- Uniwersytet Wrocławski

- Uniwersytet Białostocki

- Uniwersytet Śląski

- Instytut Dendrologii PAN w Kórniku

- Polska Akademia Nauk, Ogród Botaniczny w Powsinie

- Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej

 

Zagraniczne ośrodki naukowe, z którymi współpracuje Pracownia Biologii Molekularnej i Cytometrii:

- University of Guelph, Kanada

- Nipissing University, North Bay, Kanada

- University of Arizona, USA

- Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Słowacja

- Erciyes University, Kayseri, Turcja

- University of São Paulo, Brazylia

- Suez Canal University Ismailia, Egipt

 

Search